page_banner

CAS:13933-17-0 |Koprik klorür dihidrat

CAS:13933-17-0 |Koprik klorür dihidrat

Kısa Açıklama:

NUMARA. Öğe teknik indeks
1 Bakır Klorür (CuCl2·2H2Ö) % ≥ 96
2 Demir (Fe) % ≤ 0.05
3 Bedava su % ≤ 2.0
4 Sülfat iyonu (SO42-) % ≤ 0,3
5 Suda çözünmeyen madde % ≤ 0.1

Ürün ayrıntısı

Ürün etiketleri

Ürün Detayları

NO. Öğe teknik indeks
1 Bakır Klorür (CuCl2·2H2Ö) % ≥ 96
2 Iron (Fe) % ≤ 0.05
3 Free suyu % ≤ 2.0
4 Sülfat iyonu (SO42-) % ≤ 0,3
5 Wçözünmeyen madde %'si ≤ 0.1

Paketleme ve Sevkiyat

FOB Limanı: Şangay Limanı
Ambalaj Boyutu: 100*100*115 cm/palet
Palet başına birim: 40 torba/palet;25kg/çanta
Palet başına brüt ağırlık: 1016kg
Palet başına net ağırlık: 1000kg
Kurşun zamanı: 15-30 gün
Özel ambalaj (Min. Sipariş: 3000 Kilogram)
Örnekler: 500g
20GP: 20 ton yükleyin

1.Fiziksel ve kimyasal özellikler
Fiziksel durum Toz veya ortorombik bipiramit kristali
Renk Yeşilden maviye
Koku Veri yok
Erime noktası/donma noktası: Veri yok
Kaynama noktası veya ilk kaynama noktası ve kaynama aralığı 993 ℃ (Bakır klorür olarak değiştirin)
Yanabilirlik: Yanmaz
Alt ve üst patlama limiti/: alev alma limiti Veri yok
Parlama noktası: Uygulanamaz
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Veri yok
Bozunma sıcaklığı Veri mevcut değil
pH 3.0 - 3.8
Kinematik viskozite Uygulanamaz
Çözünürlük Suda kolayca çözünür, asetonda, alkolde, eterde, amonyum klorürde çözünür.
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su(log değeri) Veri mevcut değil
Buhar basıncı Veri mevcut değil
Yoğunluk ve/veya bağıl yoğunluk Veri yok
Bağıl buhar yoğunluğu (hava=1) Uygulanamaz
Parçacık özellikleri Veri yok

2. Kararlılık ve tepkisellik
Reaktivite Potasyum ve sodyum ile şiddetli reaksiyona girer.
Kimyasal stabilite Tavsiye edilen saklama koşulları altında kararlıdır.
Tehlikeli reaksiyon olasılığı Tehlikeli polimerizasyon oluşmaz.
Kaçınılması gereken koşullar (örn. statik boşalma, şok veya titreşim) Isı ve alev ve kıvılcım.Aşırı sıcaklıklar ve doğrudan güneş ışığı.Uyumsuz malzemeler.Toz oluşumundan kaçının.
Uyumsuz malzemeler Potasyum, sodyum, nemli hava ile temasından kaçının.
Tehlikeli bozunma ürünleri Hidrojen klorür gazı, bakır oksit.

3.Toksikolojik bilgi
Giriş Yolları: Deri teması, göz teması, soluma, yutma.
Akut Toksisite Bakır Klorür Dihidrat (CAS 10125-13-0): LD50 (Ağızdan, sıçan) : 584 mg/kg EC50 (Solunum, Sıçan): Yok LD50 (Deri, tavşan) : 1.224 mg/kg
Cilt aşınması/Tahriş Cilt tahrişine neden olur.
Ciddi göz hasarı/tahrişi Ciddi göz hasarına neden olur.
Solunum veya cilt Alerjik cilt reaksiyonlarına neden olabilir.Duyarlılık
Eşey hücre mutajenitesi Sınıflandırılmamış
Kanserojenite Sınıflandırılmamış

Üreme toksisitesi Doğurganlığa veya doğmamış çocuğa zarar verme şüphesi var.
STOT-tek maruz kalma Sınıflandırılmamış
STOT-tekrarlı maruz kalma Sınıflandırılmamış
Aspirasyon tehlikesi Sınıflandırılmamış
Kronik Etkiler Sınıflandırılmamış
Daha Fazla Bilgi Veri yok

4. Ekolojik bilgi
Ekotoksisite Sudaki Toksisite: Bakır Klorür Dihidrat (CAS 10125-13-0) Test ve Tür 96 Saat LC50 balık: Yok 48 Saat EC50 Daphnia: Yok 72 Saat EC50 Yosun: Yok
Kalıcılık ve bozunabilirlik: Mevcut değil
Biyobirikim potansiyeli: Mevcut değil
Toprakta hareketlilik Mevcut değil
Ek Bilgi: Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için çok toksiktir.

5. İmha etme hususları
ATIK İMHA TALİMATLARI
Bu malzemeyi bertaraf etmek için kalifiye bir profesyonel atık imha servisi ile iletişime geçin.Yerel çevre düzenlemelerine veya yerel otorite gereksinimlerine uygun olarak imha edin.


  • Öncesi:
  • Sonraki: